Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zahteva za oceno ustavnosti

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je danes, 20. 5. 2015, na Ustavno sodišče RS vložil zahtevo za oceno ustavnosti treh določb zakona o uveljavljanju...

Ustavno sodišče RS je v postopku za oceno ustavnosti, ki ga je začelo na zahtevo Varuha človekovih pravic RS, na seji 11. 12. 2014 odločilo, da se...

Varuh človekovih pravic RS na podlagi 23. a člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/2007, v nadaljevanju ZUstS-UPB1) včeraj. 18. 12....

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic g. Ivan Bizjak je na podlagi šeste alinee prvega odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču vložil zahtevo za oceno...