Varuh človekovih pravic

Omejitev osebne svobode

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik ter vodja Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ivan Šelih, svetovalec pri Varuhu Jure...

Več

Ustavno sodišče Republike Slovenije (US) je na seji 10. 6. 2015 razveljavilo del Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr). Razveljavljen je tretji stavek...

Več

Varuh človekovih pravic je tudi avgusta letos preverjal temperature v nekaterih institucijah, kjer je posameznikom iz različnih razlogov omejena...

Več