Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Okolje in prostor

Varuh apelira na vse pristojne na MOP in MO Celje, da pospešijo aktivnosti, ki bodo omogočile čimprejšnjo sanacijo onesnažene zemljine na igriščih v...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) že leta spremlja izvajanje Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje...

Več

Varuh človekovih pravic Peter Svetina in minister za okolje in prostor Simon Zajc sta na delovnem sestanku skupaj s sodelavci pregledala neuresničena...

Več

Stopnja dialoga organov oblasti s predstavniki civilne družbe na področju okolja in prostora je kritična. Nujno je konstruktivno sodelovanje v čimbolj...

Več

Predstavniki Zveze društev Moja Mura, kampanje Rešimo Muro, turističnih organizacij, društev, podjetij in posamezniki so varuhinji človekovih pravic...

Več

Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob svetovnem dnevu voda opozarja, da ni dovolj le vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS, ampak je za zaščito te...

Namestnica varuha človekovih pravic dr. Kornelija Marzel je predstavila skupna prizadevanja Varuha in civilne družbe v Sloveniji za zdravo življenjsko...

Več

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je z namestnikoma dr. Kornelijo Marzel in Ivanom Šelihom na novinarski konferenci v prostorih Varuha,...

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) lahko na podlagi 23.a člena Zakona o ustavnem sodišču (Ur. l. RS št. 64/07 – uradno prečiščeno...

Namestnica varuhinje človekovih pravic dr. Kornelija Marzel se je v ponedeljek in torek, 11. in 12. 2. 2019, v Bruslju udeležila tretje delavnice na...