Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pretekle zaposlitve

Državni preventivni mehanizem (DPM)

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) objavlja podaljšanje roka za zbiranje ponudb za uvrstitev na seznam zdravnikov – ekspertov, ki bodo Varuhu nudili...

Več

Na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec Varuha v strokovni službi Varuha, ki je bil objavljen na spletni strani...

Več
Državni preventivni mehanizem (DPM)

Na podlagi prve alineje prve točke 2. člena Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, ki ga je izdala varuhinja človekovih...

Več
, ustvaril/-a VČP


Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US,...

Več

 

 

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije

objavlja javni natečaj za zasedbo

enega prostega uradniškega delovnega mesta

Svetovalec Varuha v...

Več

Kandidat za delovno mesto sodelavec je izbran. Delovno mesto za določen čas je bilo objavljeno 8.12.2015 na spletni strani Varuha človekovih pravic RS...

Več

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13-popr. in 47/15-ZZSDT) in tretjega odstavka 70. člena Zakona o...

Več

Kandidat za delovno mesto strokovni sodelavec VII/2 je izbran.

Delovno mesto za določen čas je bilo objavljeno 16.6.2015 na spletni strani Varuha...

Več

Kandidat za delovno mesto vodja pisarne generalnega sekretarja VII/1 je izbran. 

Delovno mesto za določen čas je bilo objavljeno 16.6.2015 na...

Več

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.), v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) in 2. točke prvega...

Več