Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pretekli razpisi

Varuh človekovih pravic RS vabi k oddaji ponudb za opravljanje fizičnega in tehničnega varovanja poslovnih prostorov Varuha človekovih pravic RS. ...

Več

Varuh človekovih pravic RS vabi k oddaji ponudb za opravljanje fizičnega in tehničnega varovanja poslovnih prostorov Varuha človekovih pravic RS. ...

Več

Na podlagi Pravilnika o javnem naročanju (št. 0101-1/2012, z dne 10. 4. 2012 – v nadaljevanju Pravilnik), ki pri Varuhu človekovih pravic opredeljuje...

Več

Na podlagi Pravilnika o javnem naročanju (št. 0101-1/2012, z dne 10. 4. 2012 – v nadaljevanju Pravilnik), ki pri Varuhu človekovih pravic opredeljuje...

Več

Na podlagi Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, ki pri Varuhu človekovih pravic (v nadaljevanju: Varuh) opredeljuje...

Več

Varuh človekovih pravic RS objavlja povabilo k oddaji ponudbe za izvajanje storitev spremljanja medijev in eventualno izvajanja analiz (kliping...

Več

Varuh človekovih pravic RS objavlja povabilo k oddaji ponudbe za izvajanje storitev spremljanja medijev in eventualno izvajanja analiz (kliping...

Več

Številka: 0404-1/2016-5   
Datum: 07.03.2016   

Varuh človekovih pravic (v nadaljevanju: Varuh) v skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju...

Več

Številka: 0404-1/2016-5   
Datum: 07.03.2016   

Varuh človekovih pravic (v nadaljevanju: Varuh) v skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju...

Več


Varuh človekovih pravic RS vabi izvajalce storitev tiskanja, da na podlagi prve alineje prve točke 2. člena Pravilnika o javnem naročanju št....

Več

Varuh človekovih pravic RS vabi izvajalce storitev tiskanja, da na podlagi prve alineje prve točke 2. člena Pravilnika o javnem naročanju št....

Več

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali...

Več

Na podlagi prve alineje prve točke 2. člena Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, (v nadaljevanju Pravilnik), ki pri Varuhu...

Več

Varuh človekvoih pravic RS je na podlagi izvedenega javnega naročila št. 0406-8/2014 z dne 23.4.2014 po enostavnem postopku skladno s Pravilnikom o...

Več

Na podlagi prve alineje prve točke 2. člena Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, ki ga je izdala varuhinja človekovih...

Več

Na podlagi prve alineje prve točke 2. člena Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012, z dne 10.4.2012 Varuh človekovih pravic Republike Slovenije...

Več

Na podlagi izvedenega anonimnega javnega razpisa št. 0406-3/2014 z dne 5.2.2014 po enostavnem postopku skladno s Pravilnikom o javnem naročanju št....

Več

Na podlagi Pravilnika o javnem naročanju (št. 0101-1/2012, z dne 10.4.2012), ki pri Varuhu človekovih pravic opredeljuje postopke javnega naročanja do...

Več