Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Zaporniki

Zagovornica pripornika, nameščenega v pripornem oddelku Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper (Zavod), je Varuha človekovih pravic Republike...

Več

Med obravnavanimi zadevami je bilo tudi zaprosilo UIKS za stališče Varuha o svobodni izbiri obsojenca iz ZPKZ Dob pri Mirni v zvezi s slikarskimi...

Več

Država Slovenija je zavezana zagotavljati spoštovanje določenih pravil in standardov, ki se nanašajo na odvzem prostosti in jih je prevzela s...

Več


Pobudnik je izpostavil, da v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Dob pri Mirni v predpisanem roku 10 minut ne more oddati urina za testiranje na...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je pritožil zaradi ravnanja osebja ob premestitvi iz Zavoda za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Ljubljana v ZPKZ, Dob pri Mirni, kjer so ga...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) se je pritožil obsojenec na prestajanju kazni zapora v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Koper. Navedel...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na podlagi obvestila, da dve obsojenki v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Ig gladovno stavkata, ker so jima bili omejeni stiki z zunanjim...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je 22. 2. 2011 na Okrožno sodišče (OS) v Ljubljani podal zahtevo za predčasen nastop kazni zapora. OS je zahtevi ugodilo s sklepom z dne 2....

Več
, ustvaril/-a VČP

Obsojenec na prestajanju kazni zapora v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Dob pri Mirni se je pritožil, ker mu je bil odvzet osebni...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik na prestajanju kazni zapora se je pritožil, da je paznik Zavoda za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Maribor zoper njega uporabil fizično silo,...

Več