Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Povzetek:

V prvem odstavku 45. člena Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-1) je med naštetimi ukrepi, ki jih sme uporabiti varnostnik pri opravljanju svojih...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil posameznik, ki naj bi mu nekateri mediji z objavo dokumentov nekdanje službe državne varnosti...