Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Če terjatev upnika ni poravnana v celoti, ni podlage za izdajo sklepa o ustavitvi izvršbe. Kljub temu pa je prav, da sodišče tudi v takšnem primeru o...

Več


Zaradi izvajanja pripora se pobudnica ni mogla sama prosto odločati o tem, ali se bo udeležila pogreba bližnjega sorodnika, saj je bila pod oblastjo...

Več

Varuh je obravnaval pobudo več pobudnikov: Učiteljskega združenja Slovenije, Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva in glasbenega...

Več

Uredba o upravnem poslovanju v 18. členu določa, da mora organ odgovoriti na vse dopise, ki jih prejme v fizični ali elektronski obliki, razen če so...

Več


Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je že v letnem poročilu za leto 2016 pisal o primeru kršitev pravic pobudnikov do sodelovanja pri...

Več


Pobudnik navaja, da je zaposlen na lastni kmetiji. Pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se mu šteje zakonska fikcija, po kateri je njegov...

Več

Varuh človekovih pravic RS je v preteklosti že opozoril, da je praksa, po kateri državni organ sploh ne odgovori na prejeto pisanje (torej niti s...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je več let opozarjal na neprimerno hospitalizacijo otrok, ki imajo težave v duševnem zdravju in so nameščeni v...

Več

Šola nas je zaprosila za mnenje glede slike, ki so jo učenci šole pri likovnem krožku naslikali na eno od sten šole. Slikali so temo pomladi in...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) vsako leto prejme večje število pobud, iz katerih izhajajo najrazličnejše situacije, do katerih po...

Več