Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki nam je sporočil, da je na MDDSZ v oktobru 2016 naslovil zahtevo po izdaji potrdila o tem, da je MDDSZ v...

Več

V letnem poročilu Varuha za leto 2017 smo opozorili na problematiko roka hrambe zaposlitvenih načrtov pri Zavodu Republike Slovenije za  zaposlovanje...

Več

Na Varuha se je obrnila pobudnica, ki ji je delodajalec po zaključku programa zaposlitvene rehabilitacije ponudil redno zaposlitev, ki jo...

Več

Na Varuha sta se obrnila pobudnika, ki že več kot dvajset let čakata na razrešitev postopka glede denacionaliziranega premoženja - gozda, s katerim...

Več

Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki je imel z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) sklenjeno pogodbo o izobraževanju in njegovem...

Več

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) je prejel več pobud, v zvezi z (ne)priznanjem posebne olajšave za otroka na podlagi 2. točke prvega...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je v vednost prejel dopis osebe, ki se je s pritožbo obrnila na eno izmed...

Več

Pobudnica je prejela obvestilo o zaključku policijske preiskave suma storitve kaznivega dejanja na njeno škodo. Policija jo je tudi seznanila, da je...

Več

Pobudnico je pretresla novica v medijih o smrti svojega sina, ki je umrl v sumljivih okoliščinah. Zdelo se ji je neetično in nemoralno, da so bili...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel stališče, da bi se morala nova višina osnovnega zneska minimalnega dohodka uveljaviti po uradni...

Več