Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Okolje in prostor

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik nas je seznanil s sklepom Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) z dne 26. 10. 2007. S tem sklepom je ARSO dovolil obnovo postopka v...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ker je menila, da Inšpektorat Republike Slovenije brez podlage ruši stanovanjske...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je obrnil na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) zaradi domnevnega neukrepanja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik zaradi neukrepanja Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) v zvezi s kioskom, v...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica vse do leta 2008 ni prejela izplačila odškodnine za poškodovano hišo, ki ji jo je leta 2005 povzročil plaz. Prosila nas je za posredovanje...

Več