Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

, ustvaril/-a VČP

Prizadeti je v pobudi zatrjeval, da sta mu kršeni pravici do uveljavitve otroškega dodatka in do združitve družine. Navedel je, da je slovenski...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je pritožila zaradi neaktivnosti centra za socialno delo (CSD) in policije. Pobudnica je menila, da je njen mladoletni sin v času, ko je...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik, oče mladoletnega otroka, je v juniju 2009 zaprosil za Varuhovo posredovanje, ker je center za socialno delo (CSD) odklanjal izvajanje stikov...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je med drugim navedla, da je jeseni 2005 vložila novo vlogo za priznanje otroškega dodatka in v njej navedla tudi novo številko...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je mati dveh otrok, ki sta bila z začasno odredbo zaupana očetu, z njo pa so bili določeni pogosti stiki. Pobudnica trdi, da oče nad...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je mati šestletne deklice. Starši so se razšli, nekdanji partner naj bi njuno hčerko odpeljal proti volji otroka. Namesto da bi deklico...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik navaja, da je center za socialno delo (CSD) v letu 2001 z odločbo brez njegovega soglasja spremenil priimek njegove hčerke. Odločba CSD ni...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila zaskrbljena mama treh šoloobveznih otrok, ki so kmalu po začetku šolskega leta zaradi izvajanja...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnil oče, ki je menil, da od centra za socialno delo (CSD) ni dobil ustrezne pomoči pri dogovarjanju z...

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v medijih zasledil novico, da namerava Ministrstvo za obrambo (MORS) z javnim natečajem, v katerem bi sodelovale...