Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Socialna varnost


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel pobudo delavca, ki je dne 1. 9. 2011 dobil redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. V...

Več

Pobudnik se je na Varuha obrnil v zvezi z vračilom prispevka, ki ga je v letu 2011 plačal za dokup zavarovalne dobe za čas služenja vojaškega roka. Z...

Več


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki mu je občina doplačevala socialno varstveno storitev pomoč družini na domu in svojo...

Več

Neurejeno razmerje med Skladom obrtnikov in podjetnikov (SOP) ter državo
Sklad obrtnikov in podjetnikov (SOP) je pokojninska družba, ustanovljena po...

Več

Univerzitetni klinični center Maribor (UKC Maribor) je Varuha v decembru 2011 seznanil z zapletom glede zdravljenja varovanke Doma Nine Pokorn Grmovje...

Več


Pobudnik je Varuhu izpostavil problem dolgotrajnega postopka uveljavljanja pravic iz invalidskega zavarovanja njegove žene. Navedel je, da je bila...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha se je obrnil center za socialno delo (CSD) in nas zaprosil za pomoč pri urejanju zdravstvenega zavarovanja za mladoletno osebo. Po navedbah...

Več
, ustvaril/-a VČP


Na Varuha se je s prošnjo za pomoč v stiski obrnil mlajši pobudnik, ki je ostal brez denarne socialne pomoči in z dolgom v višini 460 eur. Navedel je,...

Več
, ustvaril/-a VČP

O problemu delitve vdovske pokojnine med razvezano vdovo in vdovo iz poznejše zakonske zveze smo pisali že v Poročilu Varuha za leto 2008. Tedaj je...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je bil z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) razvrščen v I. kategorijo invalidnosti s pravico do...

Več