Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Socialna varnost


Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki se je pritoževal, da mu je dom starejših občanov zaračunal še 17 dni bivanja po tem, ko je podal vlogo za odpust...

Več

Seznanjeni smo bili s primerom pobudnika, ki mu je center za socialno delo zavrnil vlogo za izredno denarno socialno pomoč, saj ni izkazal namenske...

Več


Na Varuha človekovih pravic RS se je v zvezi s 13. členom Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSvarPre) obrnila pobudnica, ki ji je bila denarna...

Več


Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je iskal svoj zdravstveni karton. Zdravstveni karton je potreboval,...

Več

Pobudnik je v pobudi Varuha opozoril na nemogoč položaj invalidov. Navajal je, da je invalid I. stopnje. Prejema invalidnino, ki pa se že dlje časa ne...

Več

Na Varuha se je obrnila pobudnica, sorodnica osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo in pod skrbništvom centra za socialno delo, nameščene v posebnem...

Več

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pisala pobudnica, zaposlena v Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu. Navajala je, da je po odločbi...

Več

Obravnavali smo pobudo pobudnice, ki je v mesecu marcu 2014 v imenu svoje matere vložila pritožbo zoper odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko...

Več

Za socialno najbolj ogrožene posameznike in družine predstavlja dolžnost vračanja neupravičeno prejetih javnih sredstev obremenitev, ki še dodatno...

Več


Za socialno najbolj ogrožene posameznike in družine predstavlja dolžnost vračanja neupravičeno prejetih javnih sredstev obremenitev, ki še dodatno...

Več