Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Policija je pobudniku v letu 2013 zasegla več predmetov. Po končanem postopku je Okrožno sodišče v Mariboru večkrat zaprosil za njihovo vrnitev, a mu...

Več

Pobudnica se je na Varuha obrnila zaradi neodzivnosti Občine Ajdovščina, na katero je naslovila več dopisov, v katerih je Občino večkrat opozorila na...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je prejel dopis, v katerem je pobudnik zatrjeval poseg v pravico do peticije, in...

Več

V zadevi smo opravili poizvedbo pri Ministrstvu za infrastrukturo (MZI) in poleg pojasnil v konkretni zadevi, zahtevali tudi pojasnila o splošni...

Več

Ob obisku na Policijski postaji (PP) Celje, v vlogi DPM, smo med pregledom naključno izbranih primerov posameznih pridržanj preverili tudi primer...

Več

Pobudnika sta Varuha seznanila, da sta bili 14. 7. 2014 na Okrajnem sodišču v Kočevju sestavljeni njuni oporoki in zanju plačana tudi hramba. Tri leta...

Več

Varuh je prejel več pobud, ki so se nanašale na zavrnitev prošenj za pridobitev pravice do brezplačne vozovnice za mestni linijski prevoz potnikov na...

Več

Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) obrnila s prošnjo za pridobitev odgovora na njeno ponovno vprašanje, ki ga je...

Več

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je bil opazovalec na državnozborskih volitvah dne...

Več

Pobudnica se je obrnila na Varuha človekovih pravic RS (Varuh), ker ji davčni organ ni priznal vračila davka za prodajo nepremičnine, ki nikoli ni...

Več