Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Civilni postopki in razmerja


Pobudnica se je na Varuha obrnila s pobudo, v kateri je zatrjevala dolgotrajnost postopka v dveh izvršilnih zadevah Okrajnega sodišča na Ptuju, in...

Več


Pobudnik se je na Varuha obrnil zaradi dolgotrajnega odločanja Okrajnega sodišča v Mariboru v nepravdni zadevi opr. št. N 44/2016, v kateri je sodišče...

Več


Pobudnik je Varuhu posredoval pobudo v zvezi z nepravilnostmi, ki naj bi jih storilo Okrajno sodišče v Ljubljani v izvršilni zadevi opr. št. VL...

Več

  

Pobudnica se je na Varuha obrnila zaradi dolgotrajnosti odločanja o reviziji, ki jo je 24. 9. 2015 sama vložila v pravdni zadevi Okrožnega sodišča...

Več

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) se je pobudnik obrnil zaradi dolgotrajnosti odločanja v izvršilni zadevi, ki se je na Okrajnem sodišču v Celju...

Več

Pobudnica se je na Varuha obrnila zaradi dolgotrajnosti pravdne zadeve, ki se je na Okrajnem sodišču na Ptuju, obravnavala pod opr. št. P 73/2014....

Več


Tudi v tem letu se je na nas obrnilo nekaj pobudnikov v stiski ob soočenju, da bodo zaradi majhnega dolga, ki ga niso bili zmožni poplačati, izgubili...

Več

Pobudnik se je na Varuha obrnil zaradi dolgotrajnega reševanja zapuščinske zadeve, ki se je na Okrajnem sodišču na Ptuju vodila pod opr. št. D...

Več

Pobudnik se je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnil zaradi dolgotrajnosti postopka odločanja Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani o...

Več

Danes, 4. 8. 2015, začne veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-K), ki prinaša pomembne normativne spremembe...

Več