Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je zatrjevala, da varstveno-delovni center Tončke Hočevar (VDC) od njene hčerke...

Več
, ustvaril/-a VČP

Ob obisku ene izmed psihiatričnih bolnišnic smo naleteli na sklep Okrajnega sodišča na Ptuju, s katerim je bil izrečen varnostni ukrep obveznega...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil mlajši pobudnik v stiski. V svojem kratkem pismu je navedel številne zdravstvene težave in...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na dežurni telefon Varuha človekovih pravic RS (Varuh) je poklicala občanka in opozorila na nevzdržno stanje brezdomca, ki naj bi že dva meseca...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je bila nezadovoljna z ravnanjem odvetnika, ki se ni pritožil zoper sklep o dedovanju, čeprav je za to prejel plačilo. Odvetnik ji je ob...

Več
, ustvaril/-a VČP

Policijska postaja (PP) Ljubljana Vič je pobudniku izdala plačilni nalog zaradi kršitve četrte točke prvega odstavka 11. člena Zakona o prekrških...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je zatrjevala, da je prisilna izterjava za globo v njenem primeru neutemeljena, saj jo je že plačala. Zatrjevanje pobudnice smo natančno...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je izpostavil, da mu očitani prekršek policijske postaje (PP) v Kranju ni bil predstavljen, zato se o njem ni mogel niti izjasniti. Najprej...

Več
, ustvaril/-a VČP

Ob obisku ene izmed psihiatričnih bolnišnic smo se srečali tudi s sklepom Okrajnega sodišča na Ptuju, s katerim je bil izrečen varnostni ukrep...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se že več let kontinuirano zdravi v psihiatrični ambulanti. V pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je spraševala, ali je lahko...

Več