Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je obrnila na Varuha človekovih pravic RS (Varuh), ker naj bi Občina Zagorje ob Savi stanovanjsko vprašanje njene družine kljub uvrstitvi...

Več
, ustvaril/-a VČP

Zoper pobudnika je bil na predlog Mestne občine Kranj v teku izvršilni postopek na izpraznitev in izročitev stanovanja. Pobudniku je bila najemna...

Več
, ustvaril/-a VČP

Osemčlanska družina se je morala do določenega dne izseliti iz stanovanja, v katerem je prebivala. Pobudnica je navedla, da jim je Občina Trebnje...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je bilo po elektronski pošti v vednost posredovano elektronsko pismo, naslovljeno tudi na župana Mestne občine...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuha človekovih pravic RS (Varuh) je pobudnica ponovno zaprosila za pomoč pri reševanju bivalnih težav njene družine. Njeno (smiselno enako) zadevo...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na podlagi pobud smo obravnavali stanovanjske težave oseb, ki so bile v letu 1992 evakuirane iz Bosne in Hercegovine. Zoper nekatere od njih je bila...

Več
, ustvaril/-a VČP

V juniju 2008 so mediji zelo izpostavili domnevno dvomljive okoliščine v zvezi s smrtjo in pokopom pokojnika. Pokojnik naj bi bil namreč upepeljen že...

Več
, ustvaril/-a VČP

Občina Radovljica naj bi zaradi naknadnih zahtev soglasodajalca in izvajalca del Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d....

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica nam je v vednost posredovala vlogo, naslovljeno na kranjsko območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (OE Kranj ZVKDS),...

Več
, ustvaril/-a VČP

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) naj se kljub posredovanju in zagotovilom uslužbenca več kot pol leta ne bi odzvalo na vlogo pobudnice v zvezi z...

Več