Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval več pobud, ki jim je bilo skupno nezadovoljstvo pobudnikov z izvedenimi meritvami...

Več

Čeprav se Varuh glede primernosti uporabe zobnega amalgama ne more opredeliti, saj gre za strokovno vprašanje, pa na podlagi ukrepov ZZZS lahko...

Več

Pobudnik je v pismu Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) sporočil, da je 14. 6. 2013 zoper sodnice iz Domžal na Okrožno državno tožilstvo v...

Več

Center za socialno delo se je na Varuha obrnil s predlogom, da postavi zagovornika otroku, ki je nameščen v kriznem centru in vpet v sodne postopke....

Več

Okrožno sodišče (v nadaljevanju: sodišče) je Varuhu predlagalo, da v sodnem postopku spremembe stikov otroka s starši imenuje zagovornika 8 letnemu ...

Več

Varuh je v obravnavo prejel anonimno pisanje obsojenk iz ZPKZ Ig, ki so se pritožile zaradi osebnih pregledov ob vrnitvi v zavod na podlagi...

Več

Varuh človekovih pravic (Varuh) večkrat prejme pobude, kjer posamezniki tožijo, da jih moti hrup, ki prihaja iz gostinskega lokala. V konkretnem...

Več

V skladu z načelom dobrega upravljanja bi moralo sodišče pobudnika o tem, da se bosta morali njuni oporoki evidentirati tudi v centralni register...

Več

Upravni organ je po mnenju Varuha samovoljno posegel v obliko zapisa priimka makedonske državljanke (ter zamenjal črko »Š« s »SH«), kljub temu, da je...

Več