Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Okolje in prostor - Posegi v okolje

Zakon o ohranjanju narave (ZON) vključuje tudi določila o vožnji z vozili na motorni ali drug lasten pogon vozila v naravnem okolju. Med obravnavo...

Več

V obratu za obdelavo odpadkov družbe Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu je 20. 7. 2017 je prišlo do požara. Varuh takoj po požaru ni ugotovil...

Več


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel dopis Občine Logatec, s katerim je občina seznanila Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcijo...

Več

Pobudnik je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanili, da ima na podlagi zakupne pogodbe s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike...

Več

Tudi v letu 2011 smo nadaljevali z obravnavo problematike onesnaževanja Mežiške doline. Tokrat smo preučevali uporabo halde  za posipanje cest v...

Več

Ob obravnavi konkretne pobude je Varuh ugotovil, da ima Agencija RS za okolje (ARSO) okoli 500 nerešenih zadev (iz obdobja 10 let). V zvezi z navedeno...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnilo več vaščanov (nekateri združeni v civilni pobudi) iz vasi Motvarjevci v Prekmurju zaradi motečih...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) na svojo pobudo obravnava problematiko onesnaževanja Mežiške doline. Več stoletij dolga izraba svinčeve rude v...

Več
, ustvaril/-a VČP

Vlada RS je 17. 9. 2008 sprejela Odlok o programu za izvedbo sanacije onesnaževanja vodovarstve­nega območja na območju gradbišča na Dravskem polju v...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnila zaradi dolgotrajnosti inšpekcijskega postopka. Pobudnica je solastnica objekta (ni pa...

Več