Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varstvo osebnih podatkov

, ustvaril/-a VČP

Že v lanskem letnem poročilu smo izpostavili pomisleke ob vprašanju nalaganja bremen stroškov arheološke raziskave investitorju. Ustava sicer varstvo...

Več
, ustvaril/-a VČP

Seznanjeni smo bili z ravnanjem vodstva banke, ki je zaposlene v dopisu, poslanem po elektronski pošti, seznanila z novim režimom oziroma delovnimi...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica nas je opozorila na preizkus usposobljenosti za opravljanje del v ugledni državni ustanovi, na katerem je bila udeležba prostovoljna....

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik nas je opozoril na izrazito senzacionalističen članek enega od tabloidnih časnikov o »rekordnih umorih«, ki med drugim opisuje umor petih...

Več
, ustvaril/-a VČP

Blagajničarka v trgovskem centru v Ljubljani naj bi brez privoljenja pobudnika prek čitalnika prebrala podatke z njegove bančne kartice v računalniški...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na varuha človekovih pravic se je obrnil pobudnik, ki je želel našo presojo legalnosti videonadzora na delovnem mestu. Pobudniku smo, ker ni...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik naj bi od Vlade RS in MNZ že skoraj leto in pol neuspešno poskušal pridobiti zapisnik seje vlade, ki naj bi se nanašal na izključno uporabo...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na to problematiko smo opozorili že v LP za leto 2001. Ugotovili smo, da se proračunska sredstva dodeljujejo brez vnaprej sprejetih meril in brez...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je pri turističnem podjetju kupil vstopnice za ogled nogometnega prvenstva v Južni Koreji. Pozneje je od mobilnega operaterja na svoj naslov...

Več
, ustvaril/-a VČP

Dom oskrbovancev je na varuha naslovil vprašanje, ali je izobešanje podatkov o oskrbovancih na informacijski plošči v sprejemni avli doma kršitev...

Več