Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je na podlagi prejete pobude obravnaval širšo problematiko plazenja terena v vasi Grahovo ob Bači v občini...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je bil v preteklem letu seznanjen s problematiko onesnaženosti Blejskega jezera....

Več
Kršitev: 72. člen Ustave RS - Zdravo življenjsko okolje
Povzetek:

Varuh človekovih opravic RS (v nadaljevanju: Varuh) je Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) predlagal, da prouči ustreznost trenutne...

Več

Varuh človekovih pravic je prejel kar nekaj pobud, ki so se navezovale ne domnevno spornost 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o...

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je kršil ustavno predpisano obveznost varstva in skrbi za ohranjanje kulturne dediščine na podlagi 5. in...

Več
Kršitev: 05. člen Ustave RS - 4 - Država na svojem ozemlju skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine ter ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije. | 73. člen Ustave RS - Varovanje naravne in kulturne dediščine
Priporočilo: Zavod nam je sporočil, da bo v prihodnje vztrajal na doslednem izvajanju monitoringa. To smo pozdravili, vendar menimo, da to ne zadostuje. Prepričani smo, da bi bila smiselna vključitev enotnega stališča v smernice za delo Zavoda, kar bi zagotovilo enotno prakso in tolmačenje relevantnih določb ZVKD-1 v podobnih primerih. To smo mu tudi priporočili. Zavod je priporočilo Varuha sprejel.
Povzetek:

V skladu z veljavno ureditvijo pooblaščenca, ki izvaja meritve izpustov v okolje, naroči in plača upravljavec naprave. To dejstvo vnaša dvom v samo...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pobudo, v kateri se je izkazalo, da je isti inšpektorat, t.j. Inšpektorat Republike...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic (Varuh) večkrat prejme pobude, kjer posamezniki tožijo, da jih moti hrup, ki prihaja iz gostinskega lokala. V konkretnem...

Več
Povzetek:

Občina Ajdovščina je tudi na podlagi intervencije Varuha pričela z izvedbo projekta obnove kala in odgovorila pobudnici na njene dopise, na katere...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pobudo, ki se je nanašala na problematiko hrupa zaradi cestnega in železniškega...

Več