Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

, ustvaril/-a VČP

Sindikat Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (UIKS) je vložil pobudo, v kateri je navedel hudo kadrovsko stisko med pazniki in...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je 21. 7. 2008 vložil pobudo, v kateri je navedel, da že od 23. 10. 2007 čaka na odločitev o ugovoru, ki ga je vložil pri Službi za...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je navedla, da ji je delodajalec nezakonito odpovedal pogodbo o zaposlitvi. Pobudnica je bila pred izročeno odpovedjo in po njej tudi...

, ustvaril/-a VČP

Anonimni pobudnik nas je seznanil z dogodkom, ko je vodstvo doma starejših občanov v Novem mestu od zaposlenih zahtevalo, da se slečejo do spodnjega...

, ustvaril/-a VČP

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pobudo naslovila skupina vojakov, ki so uveljavljali pravice iz naslova starševstva v skladu z določbami Zakona...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica navaja, da so ji kršene pravice z določbo 79. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), ki določa, da je treba pogoj znanja jezika narodne...