Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Institucionalno varstvo

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha se je obrnil stanovalec (v nadaljevanju: pobudnik) Doma starejših občanov (v nadaljevanju: DSO), ki je bil zaradi spora s sostanovalcem...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je bil seznanjen s problemom omejevanja gibanja in stikov oskrbovanca v domu za...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je najprej obrnilo nekaj stanovalcev Zavoda Prizma Ponikve (zavod), ki so navajali, da v zavodu nimajo...

Več
, ustvaril/-a VČP

V okviru rednih obiskov domov za ostarele je Varuh obiskal Dom počitka Metlika (dom). Ogledali smo si razmere, v katerih živijo stanovalci in delajo...

Več
, ustvaril/-a VČP

V okviru rednih obiskov domov za starejše smo obiskali Dom upokojencev Grosuplje – enoto Loški Potok (dom). Ob ogledu doma smo opravili pogovore z...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, stanovalka zasebnega doma za starejše s koncesijo (dom) in prosila za pomoč pri...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnilo nekaj stanovalcev Doma upokojencev Ptuj – enota Ptuj (dom), od katerih je vodstvo zahtevalo, naj...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je zatrjevala, da varstveno-delovni center Tončke Hočevar (VDC) od njene hčerke...

Več
, ustvaril/-a VČP

Ob obisku ene izmed psihiatričnih bolnišnic smo se srečali tudi s sklepom Okrajnega sodišča na Ptuju, s katerim je bil izrečen varnostni ukrep...

Več