Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja


Svetovalnica za migrante nas je opozorila na položaj oseb, ki jim je bila pri izračunavanju nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela (31....


Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki je prejel odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), z datumom 13.9.2016, s katero je bila...


Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki je imel težave z očmi. Pobudnik se je z oftalmologom dogovoril za operacijo sive mrene, z doplačilom za vstavitev...


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je zaznal več primerov, ko samostojni podjetnik Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) iz naslova...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha se je obrnil center za socialno delo (CSD) in nas zaprosil za pomoč pri urejanju zdravstvenega zavarovanja za mladoletno osebo. Po navedbah...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha se je obrnil onkološki bolnik, ki mu je zdravstveni dom (ZD) s Primorskega zaračunal plačilo nenujnega prevoza z reševalnim vozilom na...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je na Varuha obrnil z namenom, da mu pomaga uveljaviti povračilo stroškov, ki jih ima zaradi najema koncentratorja kisika pri Zavodu za...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je na Varuha obrnil februarja 2009 zaradi dolge čakalne dobe na operacijo na Kliničnem oddelku (KO) za travmatologijo Univerzitetnega...

, ustvaril/-a VČP

Pobudniki Varuhu vedno pogosteje zatrjujejo, da ne vedo, kako morajo ravnati v času, ko so začasno odsotni od dela zaradi bolezni ali poškodbe (so v...

, ustvaril/-a VČP

Pobudniku so v lekarni zavrnili izdajo zdravila na recept, saj je bil na zdravstveni kartici zaznamek, da je pobudnik nereden plačnik prispevkov za...