Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Okolje in prostor

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je v vednost prejel več dopisov s strani posameznikov, civilnih iniciativ in...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval lastno pobudo v zvezi z zagotavljanjem protipoplavne varnosti v Republiki Sloveniji....

Več


Varuh je konec leta 2015 na lastno pobudo pričel z obravnavo problematike nadzora, prodaje in ocenjevanja tveganj kemikalij pri nelegalni proizvodnji...

Več

Na Varuha se je obrnila pobudnica zaradi neodzivnosti Inšpektorata RS za okolje in prostor (v nadaljevanju: IRSOP) na njene dopise. Varuh je na...

Več

 

Pobudničin primer glede nepravilno izvedenega odvoda dimnih plinov plinskih trošil v zidani dimnik s strani njenega spodnjega soseda v stanovanjski...

Več


Na Varuha človekovih pravic (Varuh) so se zaradi več let trajajočih postopkov gradbene inšpekcije obrnili nezadovoljni prijavitelji. V enem izmed...

Več

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije ( Varuh) se je v zvezi s sporno odločitvijo gradbene inšpekcije obrnila pobudnica, ki je več organom...

Več

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) je obravnaval več pobud, v katerih so pobudniki Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju:...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je na lastno pobudo obravnaval problematiko močno povečanih koncentracij radona v prostorih Osnovne šole Črni vrh,...

Več

V Varuhovem letnem poročilu za leto 2008 smo predstavili primer, ki se nanaša na dolgoletno problematiko onesnaževanja, ki jo povzroča Železarna Ravne...

Več