Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, pripadnik romske skupnosti, ki živi v romskem naselju Goriča vas. Pobudnik navaja, da s...

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil oče samohranilec, ki (sam) skrbi za otroka, mlajšega od dveh let. Menil je, da je pri iskanju prve...


Zaradi domnevne diskriminacije pri pogojih za pridobitev parkirne dovolilnice v Mestni občini Ljubljana (MOL) se je pobudnica v letu 2012 obrnila na...

 

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo prebivalca romskega naselja Šmihel v Mestni občini Novo mesto (MONM), ki je občino neuspešno...

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je z očitkom diskriminacije pri dodeljevanju občinske denarne pomoči novorojencem obrnila občanka Občine...


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je zatrjevala diskriminatornost razpisnih pogojev za bivanje in ustvarjanje v...

Varuh obravnava pobudo osebe, ki mora za mesečno vozovnico svojega sina, ki biva v Mengšu, šola pa se v manj kot 5 kilometrov oddaljenih Domžalah,...

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo samostojne podjetnice, ki zgolj zaradi pravnega statusa, v okviru katerega je opravljala svojo...

, ustvaril/-a VČP

V Letnem poročilu za leto 2008 smo na strani 38 predstavili primer »Nedopustna uporaba očitkov o kaznivih dejanjih«. Pobudnik je kandidiral za...

, ustvaril/-a VČP

Eno od društev romske skupnosti nas je seznanilo s postopki ob javnem pozivu Ministrstva za kulturo (MK) za izbor financiranja kulturnih projektov...