Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Povzetek:

Pobudnika sta Varuha seznanila z neodzivnostjo Občine Škocjan, na katero sta se že večkrat obrnila s svojimi vprašanji in predlogi, povezanimi s...

Več
Povzetek:

Na Varuha človekovih pravic se je obrnil lastnik kmetijskih zemljišč ob javni cesti v Mestni občini Kranj, ki je bila nedavno predmet rekonstrukcije...

Več
Povzetek:

Konkretno ravnanje Občine označujemo kot redek primer dobre prakse in proaktivnega pristopa.

Več

Uredba o upravnem poslovanju v 18. členu določa, da mora organ odgovoriti na vse dopise, ki jih prejme v fizični ali elektronski obliki, razen če so...


Varuh opozarja, da je vsakokratni razlastitveni zavezanec v primerih ustanovitve služnosti v javni korist upravičen do odškodnine, razen če iz...

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je pri svojem delu obravnaval pobudo pobudnika v zvezi z neodzivnostjo Občine Kranjska Gora na...


Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila pobudnica v zvezi z domnevnimi nezakonitostmi pri spreminjanju prostorskega akta...