Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Socialna varnost

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je očitala nepravilno ravnanje centra za socialno delo ter državnega...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je bil seznanjen s problemom omejevanja gibanja in stikov oskrbovanca v domu za...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha se je obrnila pobudnica, mati petih otrok, katere družina se je znašla v stanovanjski stiski. V družini je bil zaposlen samo mož (oče),...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je najprej obrnilo nekaj stanovalcev Zavoda Prizma Ponikve (zavod), ki so navajali, da v zavodu nimajo...

Več
, ustvaril/-a VČP

V okviru rednih obiskov domov za ostarele je Varuh obiskal Dom počitka Metlika (dom). Ogledali smo si razmere, v katerih živijo stanovalci in delajo...

Več
, ustvaril/-a VČP

V okviru rednih obiskov domov za starejše smo obiskali Dom upokojencev Grosuplje – enoto Loški Potok (dom). Ob ogledu doma smo opravili pogovore z...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, stanovalka zasebnega doma za starejše s koncesijo (dom) in prosila za pomoč pri...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnilo nekaj stanovalcev Doma upokojencev Ptuj – enota Ptuj (dom), od katerih je vodstvo zahtevalo, naj...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnila z željo, da ta posreduje pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ),...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je Varuha prosila, naj opozori državne organe in pristojne institucije na pomanjkljivosti v sistemski ureditvi zaščite družin z več otroki....

Več