Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je 23. 4. 2008 zaprosil za posredovanje Varuha človekovih pravic RS (Varuh). V pobudi za začetek postopka je navedel, da po odločitvi...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je prejel dopis (poziv) Okrožnega sodišča v Kopru z dne 15. 9. 2008, opr. št. IKZ 160/2008, da se zglasi v Zavodu za prestajanje kazni zapora...

Več
, ustvaril/-a VČP

Okrožno sodišče v Ljubljani je v postopku zaradi določitve stikov pozvalo pobudnico k predložitvi kartotek in spisov mladoletnih otrok, ki ju je...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je kot prostovoljec poškodoval v reševalni akciji Gorske reševalne službe. Na podlagi sklenjenega nezgodnega zavarovanja mu je bila...

Več
, ustvaril/-a VČP

Eno od društev romske skupnosti nas je seznanilo s postopki ob javnem pozivu Ministrstva za kulturo (MK) za izbor financiranja kulturnih projektov...

Več
, ustvaril/-a VČP

Urad za narodnosti (UN) je pripravil mednarodni Seminar o uresničevanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v RS (okvirna...

Več
, ustvaril/-a VČP

Nekateri časopisi, spletni portali in TV-postaja so z vsemi podrobnostmi in imeni vpletenih objavili novice, da je zaradi nespoštovanja pravnomočne...

Več
, ustvaril/-a VČP

V zavodih za prestajanje kazni zapora in podobnih zavodih ter v bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih, ki opravljajo institucionalno varstvo, je...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pripornik ZPKZ Ljubljana se je v pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) pritožil, da ni prejel paketa, ki mu je bil poslan. S poizvedbo pri UIKS...

Več
, ustvaril/-a VČP

Mati obsojenca na prestajanju kazni zapora v ZPKZ Dob pri Mirni se je pritožila nad ravnanjem paznikov. Zatrdila je, da so pazniki sina med postopkom...

Več