Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Okolje in prostor

Ob obravnavi konkretne pobude je Varuh ugotovil, da ima Agencija RS za okolje (ARSO) okoli 500 nerešenih zadev (iz obdobja 10 let). V zvezi z navedeno...

Več

Varuh že dalj časa, zlasti na podlagi pobud Civilnih iniciativ Celja (CI Celja) in informacij podanih in pridobljenih na srečanjih s civilno družbo,...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je bil iz različnih virov obveščen o velikih zaostankih na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) pri obravnavi...

Več
, ustvaril/-a VČP

Ob obravnavi konkretne pobude je Varuh človekovih pravic RS (Varuh) ugotovil, da imajo na Agenciji RS za okolje (ARSO) okoli 500 nerešenih zadev (iz...

Več
, ustvaril/-a VČP

Obravnavamo več pobud, ki se nanašajo na širšo problematiko onesnaženosti okolja v Celjski kotlini in aktivnosti pristojnih organov v zvezi s tem....

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica zaradi dolgotrajnosti in nepravilnosti v denacionalizacijskem postopku. Med drugim je...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) kot lastno pobudo obravnava problematiko iztekanja odplak iz Koče pri Triglavskih jezerih v Občini Bohinj. Ker sta...

Več
, ustvaril/-a VČP

Vlada Republike Slovenije je dne 17. 9. 2008 sprejela Odlok o programu za izvedbo sanacije onesnaževanja vodovarstvenega območja na območju gradbišča...

Več

Gradbeni inšpektor je v zvezi z nelegalno gradnjo asfaltne baze zavezanca Asfalti Kovač d.o.o. dne 4. 9. 2009 izdal odločbo, s katero je Elektru Celje...

Več
, ustvaril/-a VČP

V Varuhovem letnem poročilu za leto 2008 smo ob primeru skladiščenja neuničenih nevarnih vojaških eksplozivnih sredstev na območju Kemične tovarne...

Več