Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) vsako leto prejme večje število pobud, iz katerih izhajajo najrazličnejše situacije, do katerih po...

Več


Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik v zvezi z njegovo deložacijo iz stanovanja. V zadevi je...

Več

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnili pobudnik, ki živi v občinskem neprofitnem najemnem stanovanju v...

Več

Center za socialno delo Bežigrad (CSD) je Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) v vednost posredoval pritožbo zoper odločbo Javnega stanovanjskega...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik in nas seznanil z odločbo Centra za socialno delo (CSD) s katero je bilo...

Več


Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pisal pobudnik, invalid brez obeh nog. Pri svojem gibanju je vezan izključno na uporabo vozička. Skupaj z...

Več


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je zaradi hude stanovanjske stiske obrnila pobudnica in nas seznanila, da kljub temu, da ima sicer stalno...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na javni razpis za dodeljevanje občinskih neprofitnih stanovanj se je prijavil pobudničin sin. Razpis je določal možnost uveljavljanja točk iz naslova...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na javni razpis za dodeljevanje občinskih neprofitnih stanovanj se je prijavil pobudničin sin. Razpis je določal možnost uveljavljanja točk iz naslova...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pisala pobudnica, ki se je želela preseliti v izpraznjeno stanovanje v stanovanjski blok, kjer živi tudi njena...

Več