Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Kazenski postopki

Pobudnik je med drugim navajal, da je na Okrajnem sodišču v Kranju zaprosil za vpogled v svojo kazensko zadevo pod opr. št. I K 5428/2015, a odziva...

Več

Pobudnica je navedla, da je avgusta 2016 v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.št. In 984/2013 vložila zahtevo za povrnitev stroškov,...

Več

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je v prometni nesreči izgubila sina. Umrl je kot kolesar zaradi posledic poškodb, ki...

VečPobudnik, ki so mu policisti odvzeli prostost, kasneje pa je bil zoper njega odrejen pripor, je v pobudi med drugim izpostavil, da naj bi njegovo...

Več

 

Pobudnica, za katero je bil v kazenski zadevi opr. št. II Kpr 35489/2015 Okrožnega sodišča v Maribor (sodišče) odrejen pripor, je Varuha seznanila,...

Več

Pobudnica, zoper katero je tekel kazenski postopek pred Okrožnim sodiščem v Krškem (sodišče), je Varuha v oktobru 2014 seznanila, da so ji bila 10....

Več

V primeru nepravilnosti v postopanju državnega organa, torej tudi sodišča, v razmerju do prizadetega posameznika je na mestu (vsaj) opravičilo. Prav...

Več


Na Varuha se je obrnila pobudnica, ki se je znašla v hudi stiski ob skorajšnjem (predčasnem) zaključku prestajanja kazni zapora obsojenca, ki ji je s...

Več

V pobudi Varuhu je pobudnica opozarjala, da je bila v njeni zadevi, ki jo je Okrožno sodišče v Celju vodilo pod opr. št. I K 52493/2010, dne 6. 5....

Več

Pobudnik je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanil, da je senat Okrožnega sodišča v Ljubljani (sodišče) o njegovem ugovoru zoper obtožnico...

Več