Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Brezposelnost

Varuh je okviru obravnave pretekle pobude ugotovil, da je v nasprotju z načelom pravičnosti, če oseba nosi celotno breme vračila zneska iz javnih...

Več


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je na lastno pobudo obravnaval problematiko sistematičnih nepravilnosti pri poslovanju Ministrstva, konkretno...

Več

Pobudnica je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanila, da je pri Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) vložila zahtevo za priznanje...

Več

Dolgotrajni postopki, še posebej kadar gre za ugotavljanje invalidnosti, predstavljajo resno težavo za stranke, saj te ne morejo uveljavljati pravic,...

Več

Varuh se je iz medijev seznanil z več primeri, ko je Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) brezposelnim pošiljal neustrezna obvestila o...

Več

Na Varuha se je obrnila pobudnica, ki ji je delodajalec po zaključku programa zaposlitvene rehabilitacije ponudil redno zaposlitev, ki jo...

Več

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) je obravnaval pobudo, s katero nas je pobudnik obvestil, da je Zavod RS za zaposlovanje (v...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je pri svojem delu obravnaval pobudo v zvezi z izbrisom iz evidence brezposelnih...

Več

Kljub obljubam ministrice po starem – Izbris iz evidence brezposelnih oseb za čas starševskega dopusta in otežena vključitev v programe aktivne...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) kot aktivna iskalka zaposlitve....

Več