Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Povzetek:

Na Varuha se s pobudami pogosto obračajo osebe, ki jim je skladno z Zakonom o duševnem zdravju (ZDZdr) omejena osebna svoboda in so na podlagi sodnih...

Več


Pobudnik je v pobudi Varuhu človekovih pravic (Varuh) zatrjeval, da je ob postopku uvajanja posebnega varovalnega ukrepa (PVU) ob sprejemu na...

Več

Varuh je že nekajkrat opozoril na problematiko prezasedenosti Enote za forenzično psihiatrijo Oddelka za psihiatrijo UKC Maribor (Enota), kot tudi na...

Več

Odločanje o pritožbi zoper sklep o ustavitvi izvrševanja varnostnega ukrepa bi moralo biti hitro

 

Enota za forenzično psihiatrijo Oddelka za...

Več


Po določilih Kazenskega zakonika (KZ-1) je najdaljše možno trajanje ukrepa obveznega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu pet let. Vendar se v...

Več


Pobudnik je bil zaradi prisilne hospitalizacije sprejet v Psihiatrično kliniko Ljubljana (PKL) 13. 6. 2014. O njegovem sprejemu je bilo še isti dan na...

Več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM), Direktorat za socialne zadeve, nas je  v letu 2011 seznanil z Usmeritvami...

Več

Posebni varovalni ukrep (PVU) je po Zakonu o duševnem zdravju (ZDZdr) nujen ukrep, ki se ga uporabi zaradi omogočanja zdravljenja osebe ali zaradi...

Več


Izvrševanje varnostnih ukrepov, izrečenih v kazenskem postopku ne ureja Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr), temveč se v tem primeru uporablja Zakon o...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica, zadržana v Psihiatrični bolnišnici Vojnik, je menila, da so ji neopravičeno kršene njene pravice, saj ji osebje med njenim zdravljenjem na...

Več