Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Povzetek:

V primeru spregleda materinega interesa v postopku odločanja o prekopu pokojnega sina gre za poseg v njene osebnostne pravice, varovane s 35. členom...

Več
Kršitev: 35. člen Ustave RS - Varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic
Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je ugotovil, da je Medobčinski inšpektorat Skupne občinske uprave – 5G kršil načelo dobrega upravljanja,...

Več
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Povzetek:

Varuh človekovih pravic je pri obravnavi pobude ugotovil, da je Občina Rogašovci (Občina) kršila načelo dobrega upravljanja, ko ni v razumnem času...

Več
Kršitelj: Občina Rogašovci
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Povzetek:

Občina Ribnica se po prepričanju Varuha človekovih pravic RS (Varuh) priprave Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode ni lotila z...

Več
Kršitelj: Občina Ribnica
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Povzetek:

Občina kljub več urgencam in pozivom Varuha, da mu posreduje pojasnila, tega ni storila.

Več
Kršitelj: Občina Cerkno
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnila pobudnica glede težav v zvezi z elektronskim komunikacijskim...

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije ( Varuh) se je v zvezi s sporno odločitvijo gradbene inšpekcije obrnila pobudnica, ki je več organom...

Povzetek:

Varuh je v primeru pobudnice, pri kateri je obstajala nevarnost zastrupitve z ogljikovim monoksidom (CO) zaradi nepravilno izvedenega odvoda dimnih...

Več
Kršitelj: Ministrstvo za okolje in prostor
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel dopis matere samohranilke z dvema otrokoma. Pobudnica je prosila za posredovanje zaradi domnevno...

Povzetek:

Varuh se je s primerom seszanil iz medija in odprl pobudo na lastno iniciativo. V hiši živi zgolj ena stanovalka, ki naj bi morala zaradi neurejenih...

Več
Priporočilo: Pobuda ni bila utemeljena. Vendar ob tem opozarjamo na nujnost, da v pravni red Republike Slovenije vključimo pravico do vode kot temeljno človekovo pravico.