Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Omejitev osebne svobode

, ustvaril/-a VČP

Obsojenec na prestajanju kazni zapora v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Dob pri Mirni se je pritožil, ker mu je bil odvzet osebni...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik na prestajanju kazni zapora se je pritožil, da je paznik Zavoda za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Maribor zoper njega uporabil fizično silo,...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik na prestajanju kazni zapora v zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Koper, Oddelek Nova Gorica, se je pritožil, da mu po nastopu kazni...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pripornika, ki sta bila v postopku za uporabo varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu na podlagi...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnika, pripornika, je med preiskavo lahko obiskoval mladoletni obiskovalec, vnuk njegove za­konske partnerke. Po vložitvi obtožnice v kazenskem...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se že več let kontinuirano zdravi v psihiatrični ambulanti. V pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je spraševala, ali je lahko...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pripornik ZPKZ Ljubljana se je v pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) pritožil, da ni prejel paketa, ki mu je bil poslan. S poizvedbo pri UIKS...

Več
, ustvaril/-a VČP

Mati obsojenca na prestajanju kazni zapora v ZPKZ Dob pri Mirni se je pritožila nad ravnanjem paznikov. Zatrdila je, da so pazniki sina med postopkom...

Več
, ustvaril/-a VČP

Obsojenka na prestajanju kazni zapora v ZPKZ Ig se je Varuhu človekovih pravic RS pritožila nad spremembo režima prestajanja kazni iz polodprtega v...

Več

Obsojenka na prestajanju kazni zapora v ZPKZ Ig se je pritožila nad postopkom pregleda pisemske pošiljke, ki ji je bila poslana. Zatrjevala je, da je...

Več