Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Omejitev osebne svobode


Pobudnik je izpostavil, da v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Dob pri Mirni v predpisanem roku 10 minut ne more oddati urina za testiranje na...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je pritožil zaradi ravnanja osebja ob premestitvi iz Zavoda za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Ljubljana v ZPKZ, Dob pri Mirni, kjer so ga...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) se je pritožil obsojenec na prestajanju kazni zapora v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Koper. Navedel...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na podlagi obvestila, da dve obsojenki v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Ig gladovno stavkata, ker so jima bili omejeni stiki z zunanjim...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je 22. 2. 2011 na Okrožno sodišče (OS) v Ljubljani podal zahtevo za predčasen nastop kazni zapora. OS je zahtevi ugodilo s sklepom z dne 2....

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica, zadržana v Psihiatrični bolnišnici Vojnik, je menila, da so ji neopravičeno kršene njene pravice, saj ji osebje med njenim zdravljenjem na...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, katere sin je mlajša oseba z duševno motnjo in je bil na podlagi sklepa sodišča...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) obravnava primer pobudnice, ki se že več kot mesec dni nahaja v priporu v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ)...

Več
, ustvaril/-a VČP

Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za psihiatrijo (OPsih UKC), je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) opozoril, da so na okrožnem sodišču...

Več
, ustvaril/-a VČP

Okrajno sodišče v Murski Soboti je v obrazložitvi sklepa opr. št. Pr 1/2009 z dne 25. 8. 2009 navedlo, da je bila odločitev o namestitvi osebe v tej...

Več