Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Tujci

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo slovenskega državljana, ki nas je v imenu svoje žene, državljanke Pakistana (prosilka),...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je v mesecu maju 2010 obrnila pobudnica v zvezi s pritožbo zoper odločbo o zavrnitvi izdaje dovoljenja za...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnil tujec, poročen s slovensko državljanko. V pobudi je navedel težave v zvezi s pridobitvijo dovoljenja...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) prosil za pomoč pri ureditvi statusa tujca v Republiki Sloveniji. Navedel je, da je eden od t. i....

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je makedonski državljan, s stalnim prebivališčem v Sloveniji, kjer je tudi zaposlen za nedoločen čas. V banki v Sloveniji ima sklenjeno...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je zaprosil za priznanje mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji. Nastanjen je bil v centru za tujce. Menil je, da ni prav, da je nastanjen...

Več