Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Preživnine, otroški dodatki, upravljanje otroškega premoženja

Obveščeni smo bili o težavah starša v zvezi z dolžnostjo preživljanja hčerke, ki je starejša od osemnajst let. Hči je sicer že tretje leto predložila...

Več

Pobudnica nam je podala pritožbo zoper center za socialno delo (center), ki preživninskemu zavezancu ni izdajal obvestil o revalorizaciji...

Več
, ustvaril/-a VČP

Občina nam je konec decembra 2008 v vednost poslala dopis, ki ga je naslovila na ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), za...

Več
, ustvaril/-a VČP

Prizadeti je v pobudi zatrjeval, da sta mu kršeni pravici do uveljavitve otroškega dodatka in do združitve družine. Navedel je, da je slovenski...

Več