Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sprememba režima prestajanja kazni brez formalne spremembe statusa ni zakonita

Obsojenka na prestajanju kazni zapora v ZPKZ Ig se je Varuhu človekovih pravic RS pritožila nad spremembo režima prestajanja kazni iz polodprtega v zaprti režim, ne da bi bila opravljena tudi formalna sprememba statusa. Na našo poizvedbo je UIKS pojasnila, da je obsojenka prestajala kazen zapora v polodprtem režimu. Zaradi varnostnih razlogov – bojazen pobega – pa je ZPKZ Ig sklenil, da sme pobudnica en mesec zavod zapuščati le v spremstvu paznika in da se ne sme sprehajati v parku pred zavodom.

Pobudo smo ocenili kot utemeljeno. Ena ključnih ugodnosti prestajanja kazni zapora v polodprtem režimu v ZPKZ Ig je tudi možnost sprehodov na zunanjem dvorišču in v parku pred zavodom. ZPKZ Ig bi tako moral, če je presodil, da obsojenka ne uživa več zaupanja za takšno obliko ugodnosti, tudi formalno spremeniti njen status oziroma individualni program. 2.2-33/2008

Natisni: