Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pregled pisemske pošiljke, ki je bila poslana obsojenki

Obsojenka na prestajanju kazni zapora v ZPKZ Ig se je pritožila nad postopkom pregleda pisemske pošiljke, ki ji je bila poslana. Zatrjevala je, da je bila pisemska pošiljka v zavodu odprta, še preden jo je lahko videla.

Na poizvedbo Varuha človekovih pravic RS je UIKS pojasnila, da je bil pregled pisemske pošiljke opravljen po odredbi direktorice ZPKZ Ig v navzočnosti obsojenke, ki pa pri pregledu ni sodelovala.

Ker vsebina odgovora UIKS ni pojasnila vseh okoliščin poteka pregleda, smo se z obsojenko in nekaterimi pričami dogodka še osebno pogovorili. Vendar tudi na tej podlagi dejanskega stanja dogodka nismo mogli ugotoviti, saj so si bile tudi trditve prič dogodka v odločilnih dejstvih različne. Pozdravili smo sprejete ukrepe ZPKZ Ig, ki je poskrbel za dokumentiranje poteka pregleda sporne pošiljke. Ta pregled se zdaj opravlja v posebnem prostoru, kjer je nameščena kamera. 2.2-81/2007

Natisni: