Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh zaskrbljen zaradi zastoja sanacije pogorišča po požaru v obratu družbe Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu

V obratu za obdelavo odpadkov družbe Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu je 20. 7. 2017 je prišlo do požara. Varuh takoj po požaru ni ugotovil morebitnih nepravilnosti pri postopanju pristojnih organov. Nekaj mesecev po požaru pa ugotavljamo, da je prišlo do zastoja pri izvajanju sanacijskih del na pogorišču, zaradi česar izražamo zaskrbljenost, saj je glavnina odpadkov še vedno na lokaciji pogorišča.

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je na lastno iniciativo obravnaval problematiko onesnaženja okolja zaradi požara v obratu družbe Ekosistemi, ki se je dne 20. 7. 2017 zgodil v Zalogu pri Novem mestu. Kmalu po požaru smo opravili poizvedbe na Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP), Agencijo RS za okolje (ARSO), Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) in Občino Straža. Iz odgovorov vseh navedenih je izhajalo, da je bilo posredovanje pristojnih organov v času požara in po njem hitro ter ustrezno.

Nekaj mesecev po požaru pa je bil Varuh s strani pobudnikov seznanjen, da naj bi bilo pogorišče še vedno v skoraj istem stanju, kot je ostalo takoj po požaru in da še vedno niso bili odstranjeni odpadki, ki so tam ostali po požaru. Zato smo opravili dodatne poizvedbe na IRSOP, na podlagi katerih ugotavljamo, da sanacija pogorišča ne poteka, kot je bilo predvideno s terminskim planom, ki je del sanacijskega načrta.
 
IRSOP nas je v odgovorih seznanil, da so se sanacijska dela na pogorišču do meseca novembra 2017 izvajala v okviru terminskega plana. Takrat pa je prišlo do zastoja teh, saj se z dvorišča obrata na odlagališče oziroma na sežig ni odpeljalo nič več. Varuh nad navedenim dejstvom izraža veliko zaskrbljenost. Iz enega izmed odgovorov IRSOP-a Varuhu namreč izhaja, da kljub temu, da so odpadki sicer prestavljeni na utrjene površine in prekriti s folijo, obstaja bojazen, da bo pri izdatnejših padavinah območje poplavljeno, kar bi lahko povzročilo nekontrolirano izpiranje odpadkov in posledično prelivanje onesnažene padavinske vode izven območja obrata. Dodali so še, da ocenjujejo, da v primeru izdatnejših padavin zavezanec ne bo obvladal situacije, zato je nujna takojšnja rešitev odvoza odpadkov. IRSOP je z dejstvom, da se aktivnosti v sklopu sanacijskih del ne izvajajo po rokovniku, že obvestil Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), zato je tudi Varuh glede na kritičnost situacije na MOP naslovil predlog, da nemudoma sproži vse potrebne aktivnosti, da se sanacijska dela čim prej nadaljujejo, predvsem pa, da se iz lokacije pogorišča v najkrajšem možnem času odstranijo preostali odpadki. 7.1-35/2017     

 

Natisni: