Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Sistem nadzora nad plačevanjem prehrane ne sme ožigosati otrok

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) obravnava pobudo v zvezi z organizacijo šolskih kosil za učence IV. Osnovne šole Celje.

Problem naj bi bila kontrola, ki jo izvajajo nad učenci pred kosilom. Otroci hodijo na kosilo s posebnimi ključki, s katerimi se registrirajo. Če učenec nima poravnanih stroškov kosila, naprava, na kateri se registrira, zapiska. Informacija, da kosilo zanj ni plačano, postane na ta način javna, otrok pa izpostavljen in ožigosan. Zgodi se, da včasih sistem tudi zataji in posameznemu otroku naprava zapiska kljub temu, da ima stroške poravnane.

Predpostavljamo, da so se za tak način na šoli odločili, ker želijo imeti hiter vpogled v finančno stanje v zvezi s šolsko prehrano. Razumemo, da so šole v čedalje večji stiski zaradi vse skromnejših finančnih sredstev za materialne stroške. Lahko, da je sistem celo dokaj učinkovit, vendar pa menimo, da ni primeren. Dejstvo je, da so za plačilo šolske prehrane odgovorni starši in otroci za to, če starši tega niso (ne zmorejo) storili, niso niti krivi, niti odgovorni.

Na omenjeno šolo v torek, 4. 3. 2014, naslovili pismo, odgovor še čakamo. Ravnateljici smo med drugim predlagali, da preuredi sistem tako, da učenci ne bodo kakorkoli javno izpostavljeni in ožigosani.

Ministrstvo za šolsvo in šport bomo pozvali, da uredi sisteme evidentiranja in plačevanja prehrane.

Natisni: