Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Višina nadomestile plače pri (ne)dokazani bolezni COVID-19

Pobudnica je v pobudi Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) opisala izkušnjo svoje družine z boleznijo COVID-19. Družina živi v kraju, ki velja za enega večjih žarišč bolezni v Sloveniji. Zboleli so ona, mož in mlajša hčerka. Zboleli so v času, ko se testiranje ni več izvajalo pri vseh potecialno okuženih, temveč zgolj pri tistih, pri katerih je bil potreben sprejem v bolnišnico. Testiran je bil samo mož, zato je bila samo pri njem dokazana bolezen COVID-19. Pobudnica je bila pregledana na vstopni točki, ker pa njeno zdravstveno stanje ni zahtevalo hospitalizacije, ni bila testirana.

Pobudnica je opozorila na razliko v pravici do nadomestila plače za čas začasne zadržanosti od dela med njima z možem. Mož je bil kot uradno oboleli za COVID-19 upravičen do nadomestila plače v višini 90% od osnove, pobudnica pa zgolj zato, ker ni bila testirana, do nadomestila plače v višini 80% od osnove.

Obrnili smo se na Ministrstvo za zdravje (MZ). V dopisu smo navedli, da sicer razumemo pomisleke stroke o smiselnosti testiranja vseh potencialno obolelih, vendar pa se ob tem postavlja vprašanje pravičnosti posledično nižjega nadomestila plače za čas bolezni za obolele zavarovance, ki niso bili testirani in se zato uradno ne štejejo za obolele za COVID-19.

MZ nam je posredovalo odgovor, v katerem se je strinjalo, da je do omenjenega razlikovanja prišlo zaradi okoliščin, na katere pobudnica sama ni imela vpliva. MZ se je zato posvetovalo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki je še isti dan vse izvajalce zdravstvenih storitev obvestil, kako ravnati v takšnih primerih, da do razlikovanja ne pride. Po novem morata biti za »potrditev« bolezni COVID-19 kumulativno izpolnjena dva pogoja:
–    zavarovanec mora imeti respiratorno obolenje, pa ni bil testiran in
–    izbrani osebni zdravnik mora hkrati ugotoviti, da je bil zavarovanec v nekem (bolj) intenzivnem stiku z osebo, ki je obolela za COVID-19 (npr. družinski član ipd.). V slednjem primeru epidemiološka stroka predlaga zavarovancu odreditev ukrepa izolacije v trajanju 14 dni (ki se bo po tem času končal oziroma v primeru razvoja bolezni in potrjenega virusa nadaljeval do ozdravitve).  

MZ je še dodalo, da naj se pobudnica obrne na svojega izbranega osebnega zdravnika, ki mora popraviti elektronski bolniški list, saj bo le na ta način lahko upravičena do višjega nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti od dela. Slednje smo pobudnici tudi predlagali.

Ugotavljamo, da je MZ sledilo* našim pomislekom in skladno z načelom pravičnosti v sodelovanju z ZZZS odpravilo razlikovanje med "dokazano in nedokazano" obolelimi s COVID-19. Ukrepanje MZ smo ocenili kot pozitivno in pravočasno. Pobuda je bila utemeljena. 9.4-44/2020

 

* Po javni objavi te informacije smo naknadno prejeli pojasnilo ZZZS, da so zadevo uredili že preden se je nanje po našem posredovanju obrnilo Ministrstvo za zdravje.

Natisni: