Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Na zasedanje komisije za pogojni odpust le v zavodskem oblačilu?

Pobudnik, je v pismu, ki je bilo poslano (tudi) na naslov Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (UIKS) izpostavil, da mu je bila kot obsojencu v ZPKZ Dob pri Mirni prepovedana navzočnost na zasedanju komisije za pogojni odpust v civilni (nezavodski) obleki. UIKS smo zato zaprosili za utemeljitev te prepovedi in morebitne druge ugotovitve in ukrepe glede pritožbenih navedb pobudnika.

UIKS je vlogo obsojenca obravnavala kot pritožbo na podlagi prvega odstavka 85. člena ZIKS-1 in jo ocenila kot utemeljeno. Z varnostnega vidika je zahtevo ZPKZ Dob pri Mirni po nošenju zavodskih oblačil v upravnem delu zavoda, to je zunaj zaprtega dela, sicer presodila za upravičeno. Vendar pa je UIKS ugotovila, da Komisija za pogojni odpust ne zaseda več v upravni zgradbi, temveč v prostorih oddelkov znotraj zaprtega dela zavoda, kar pomeni, da obsojenci, ki se udeležijo zasedanja komisije, ne zapustijo zaprtega dela zavoda. Generalni urad je zato ocenil, da niso podani varnostni zadržki, ki bi utemeljevali stališče zavoda Dob, po katerem bi bilo obsojencem lahko omogočeno nošenje lastnih oblačil na zasedanju Komisije za pogojni odpust le v primeru, ko bi slednja zaseda v prostorih njihovega matičnega oddelka. Prehajanje obsojenca iz matičnega oddelka v oddelek, v katerem zaseda komisija, z vidika varnostnega tveganja, ne zahteva nošenja zavodske obleke, saj obsojenca pri tem spremlja pravosodni policist, po koncu zasedanja komisije pa mu ni omogočeno prosto gibanje po oddelku, temveč se vrne v svoj matični oddelek. Drugačnega stališča zavoda Dob pri Mirni po stališču UIKS ne opravičujejo niti varnostni, niti morebitni drugi razlogi. Vprašanje (ne)obstoja upravičenih varnostnih razlogov se pojavi tudi v primeru pogojevanja možnosti nošenja lastne obleke z bivanjem le v matičnem in ne v drugih oddelkih, sploh ob dejstvu, da je gibanje obsojencev v oddelkih, ki niso njihovi matični, zelo omejeno in nadzorovano.

Z ugotovitvami UIKS smo se strinjali. Zato smo tudi pozdravili poziv UIKS, da zavod Dob obsojencem, ki bodo to želeli, omogoči nošenje lastnih oblačil na zasedanju Komisije za pogojni odpust, ko bo slednja zasedala v kateremkoli oddelku znotraj zaprtega dela zavoda. 8.2-30/2018

Natisni: