Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Prekoračitev roka za vročitev obtožnice priporniku


Varuhu človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je med drugim navedla, da ji je bila obtožnica vročena petnajst dni po tem, ko jo je s strani državnega tožilstva prejelo sodišče. Ker je šlo za osebo, ki se je nahajala v priporu, bi ji morala biti na podlagi 273. člena ZKP obtožnica vročena v 24 urah od prejema.  

Glede opisanih okoliščin smo se obrnili na predsednico Okrožnega sodišča v Kopru. Sporočila nam je, da je v času, ko je obtožnica prišla na sodišče, zaradi odsotnosti sodnice, kateri je bila zadeva dodeljena, odredbo za vročanje izdal drug sodnik in sicer zgolj v delu obtožnice, ki je vsebovala predlog za podaljšanje pripora. Obdolženki pa celotna obtožnica ni bila poslana, kar je predsednica senata ugotovila v času, ko je zagovornik obdolženke že podal urgenco na sodišče.  Za napako pri vročitvi obtožnice se je predsednica sodišča zagovorniku obdolženke pisno opravičila. Zaradi omenjene situacije je bil na sodišču sklenjen dogovor, da mora nadomestni sodnik, ki izdaja nujne odredbe v primeru odsotnosti razpravljajočega sodnika, strankam poslati celotno obtožnico.

Na podlagi predstavljenega pojasnila predsednice Okrožnega sodišča v Kopru je Varuh pobudo štel za utemeljeno, saj opisano ravnanje kaže na zamudo pri delu sodišča. Opozorili smo, da ne gre spregledati, da gre za zadevo, ki sicer že sama po sebi terja hitro postopanje sodišča. Od njene vročitve je namreč tudi odvisno, če in kdaj bo ta postala pravnomočna, kar je tudi pogoj za razpis glavne obravnave. 2.1-14/2016

Natisni: