Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zavrnitev možnosti za doplačilo nadstandarda


Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki je imel težave z očmi. Pobudnik se je z oftalmologom dogovoril za operacijo sive mrene, z doplačilom za vstavitev multifokalne (nadstandardne) leče. Težava se je pojavila, ker Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) naj ne bi dopuščal doplačila za nadstandardno lečo, zato je pobudnik moral storitev v celoti plačati sam. ZZZS je pobudniku še pojasnil, da gre pri operaciji sive mrene z vstavitvijo multifokalnih leč za drugačen postopek. Ni drugačna le vstavljena leča, ampak tudi celoten način izvedbe zdravstvene storitve. Zato takšna storitev šteje v celoti za nadstandardno in jo mora plačati pacient.

S stališčem ZZZS se nismo strinjali, zato smo jih zaprosili za dodatna pojasnila v zvezi z nemožnostjo doplačila za nadstandardno storitev. Sklepali smo, da se standard prizna vsem zavarovancem, nadstandard pa se doplača. Varuh je zagovarjal stališče, da se tistim, ki to želijo in zmorejo, omogoči doplačilo nadstandardnega pripomočka. Tudi stališče Razširjenega strokovnega kolegija za oftalmologijo (v nadaljevanju: RSK) je:  »da ni razloga, da pacient ne bi prejel tistega, kar je določeno kot standard in je krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ter doplača nadstandardno storitev do polne cene. Enak sistem, ki ga predlagamo že izvaja vrsta evropskih držav: Nemčija, Francija, Danska, Švica, Irska, Nizozemska, Španija, pa tudi Bolgarija, Romunija, Slovaška in druge.«  ZZZS smo opozorili tudi na težavo, da posamezne zdravstvene storitve ne vsebujejo cenovne razčlembe (kaj so stroški dela in kaj cena materiala itd.) in da se nam to zdi problematično.

ZZZS ni sprejel našega predloga, da se zavarovancem omogoči doplačilo za nadstandardne storitve, ki presegajo standard, določen v okviru  obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZZZS je prepričan, da bi z upoštevanjem našega predloga odprli »Pandorino skrinjico« in da bi bile kmalu vse storitve doplačljive. Iz navedb ZZZS smo razbrali, da je težava v izvajanju nadzora nad tistimi, ki bi to možnost zlorabljali. Zato smo ZZZS predlagali, da bi bilo smiselno poostriti nadzor. ZZZS vztraja na svojem stališču.

Predlagamo, da se ob spremembi zdravstvene zakonodaje razmisli tudi o cenovni razčlenitvi zdravstvenih storitev (na stroške dela in stroške materiala) saj bi na ta način omogočili večji pregled nad porabljenimi sredstvi, pobudnikom pa omogočili možnost izbire za doplačilo nadstandarda. 3.3-4/2016

Natisni: