Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Težave pri urejanju zdravstvenega zavarovanja mladoletni osebi

Na Varuha se je obrnil center za socialno delo (CSD) in nas zaprosil za pomoč pri urejanju zdravstvenega zavarovanja za mladoletno osebo. Po navedbah CSD je imela mati mladoletne osebe dovoljenje za začasno bivanje v Republiki Sloveniji. Mladoletna oseba je bila zavarovana po očetu, ki je slovenski državljan in je imel samostojno dejavnost, vendar je zaradi hude nesreče in s tem povezanih zdravstvenih težav moral prenehati z opravljanjem dejavnosti.  Ker oče ni bil več sposoben  plačevati zdravstvenega zavarovanja, je tudi mladoletna oseba, ki se je sicer redno šolala, ostala brez zavarovanja. CSD ni vedel, kako ravnati, zato se je po pomoč obrnil na Varuha.

V času pisanja Varuhu, se CSD še ni obrnil na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), čeprav bi tam lahko dobil vse potrebne informacije o možnostih zavarovanja mladoletne osebe. Zato smo CSD napotili na ZZZS z vprašanjem ali obstaja možnost, da se mladoletna oseba vključi v zavarovanje na podlagi 24. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki določa, da so zavarovanci po ZZVZZ otroci do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. ZZZS je pojasnil, da je v omenjenem primeru zavezanec za zavarovanje občina () in da ne vidijo razloga, da se mladoletna oseba ne bi mogla vključiti v obvezno zdravstveno zavarovanje. CSD nas je čez čas obvestil, da je bila mladoletna oseba vključena v obvezno zdravstveno zavarovanje dva dni po tem, ko je Varuh CSD napotil na ZZZS.

Varuh je pobudo CSD ocenil kot utemeljeno iz vidika, da je šlo za mladoletno osebo, ki že več mesecev ni bila vključena v obvezno zdravstveno zavarovanje. Kljub začetni 'zmedi' in pomanjkanju informacij, se je strokovna delavka CSD zavzela in z upoštevanjem nasveta Varuha mladoletni osebi uredila zdravstveno zavarovanje v skladu s 24. točko 15. člena ZZVZZ. Preseneča pa, da je po navedbah CSD mati mladoletne osebe, še preden se je CSD obrnil na Varuha, poskušala hčerko vključiti v obvezno zdravstveno zavarovanje in se je s tem razlogom obrnila na ZZZS. Ker pa je mati navajala neprimerno zavarovalno podlago (hčerka naj bi bila zavarovana prek očima, vendar se njegov delodajalec s tem ni strinjal), hčerke v zavarovanje ni mogla vključiti. ZZZS pri tem materi ni predlagal, da bi se hčerka vključila v zavarovanje na podlagi 24. točke 15. člena ZZVZZ. Varuh meni, da bi ZZZS moral v primeru, ko obstaja pravna podlaga za zavarovanje, morebitnim bodočim zavarovancem le to pojasniti in jim pomagati, da se vključijo v zavarovanje. (3.3-48/2011)

Natisni: