Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neustrezna komunikacija med javnim zdravstvenim zavodom in pacientom v primeru čakanja na nenujni operativni poseg

Pobudnik se je na Varuha obrnil februarja 2009 zaradi dolge čakalne dobe na operacijo na Kliničnem oddelku (KO) za travmatologijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Od Varuha je pričakoval posredovanje pri UKC Ljubljana, da bi dobil datum za operacijo. Navajal je, da je bila na pregledu v začetku leta 2008 indicirana čimprejšnja operativna odstranitev vijakov, vstavljenih leta 2005. Vpisan je bil v čakalno knjigo posegov za odstranitev osteosintetskih materialov, o datumu posega naj bi bil obveščen telefonsko. Obljubljeno mu je bilo, da bo to kmalu. Ker v dveh mesecih ni bil poklican na operacijo, je začel spraševati, kdaj bo na vrsti. Vedno je bil odpravljen, da bo to kmalu, naslednji mesec, teden ipd. Na pregledu konec leta 2008 mu je bilo zagotovljeno, da bo v roku dveh mesecev zagotovo operiran. Nazadnje mu je februarja 2009 zdravnik rekel, naj pokliče čez 15 dni, da se bosta dogovorila za prestavitev v Novo Gorico, kjer se je v vmesnem času pobudnik sam začel dogovarjati za operacijo. V začetku oktobra 2008 je pritožbo zaradi dolge čakalne dobe na operacijo posredoval tudi strokovni direktorici UKC Ljubljana, na katero ni prejel odgovora.

Varuh je v začetku marca 2009 naslovil poizvedbo na strokovno direktorico UKC Ljubljana. Odgovor smo prejeli šele sredi junija po dveh urgencah. Takrat že nekdanja strokovna direktorica UKC Ljubljana nam je pojasnila, da je sredi oktobra 2008 prejela pritožbo pobudnika in jo posredovala strokovnemu direktorju Kirurške klinike, ki je obenem tudi predstojnik KO za travmatologijo. Obvestili so jo, da je bil pobudnik poklican v ambulanto v začetku novembra. Ker so menili, da je problem s tem urejen, ni nihče odgovoril na njegovo pismo. Našo poizvedbo je takoj po prejetju poslala strokovnemu direktorju Kirurške klinike s prošnjo, da primer uredijo, pobudniku odgovorijo in jo o tem obvestijo. V začetku aprila je prejela odgovor strokovnega direktorja Kirurške klinike in obrazložitev dveh zdravnikov, vpletenih v obravnavo. Pismo je bilo naslovljeno na zastopnico pacientovih pravic iz Ljubljane. Očitno se je pobudnik pritožil na več naslovov, zato je prišlo do zmede in odgovora Varuhu niso posredovali, za kar so se nam opravičili.

V odgovoru UKC Ljubljana je še navedeno, da spada odstranjevanje osteosintetskega materiala med nenujne posege in bolnike vpisujejo na čakalno listo. Travmatologija ima pretežno nujne posege in v UKC Ljubljana vsako leto oskrbijo več kot 120 tisoč bolnikov. Včasih nenujni zaradi nujnih posegov odpadejo ali so prestavljeni. Težava v UKC je število operacijskih dvoran, ki so prednostno zasedene z medicinsko najnujnejšimi posegi. Z možnostjo spremembe že določenega datuma operacije je seznanjen vsak bolnik, ki ga vpišejo na čakalno listo. Druga težava je število dovoljenih (plačanih) posegov, kar določa ZZZS, pri čemer se morajo držati dogovorov. Kot je razvidno iz spremnih pisem dveh kirurgov, ki sta bila vpletena v obravnavo primera, se je tu nakopičilo vse – prestavitve operacij zaradi prezasedenosti operacijskih dvoran in na koncu še izpolnjen dovoljeni program za tovrstne operacije v Ljubljani in pozneje, ko so mu poskušali pomagati z operacijo v Novi Gorici, še tam. Ko so pobudniku ponovno ponudili operacijo v Ljubljani, jo je odklonil.

Kopija pisma, naslovljenega na Varuha, je bila poslana tudi strokovnemu direktorju Kirurške klinike, ki je bil naprošen, da pobudnika ponovno pokličejo in se z njim še enkrat pogovorijo. Pobudnik nas je sam poklical in povedal, da so to tudi storili. Junija 2009 pa so mu poslali še obvestilo o predvideni operaciji, in sicer za september 2009.

Pobudo štejemo za utemeljeno, saj je pobudnik leto in pol čakal na operacijo, ki bi morala biti opravljena čim prej, kar je z vidika varstva človekovih pravic nedopustno. Menimo, da je bil datum operacije (končno) postavljen zaradi posredovanja Varuha in zastopnice pacientovih pravic. Primer opozarja na slabo organizacijo kirurške službe in neustrezno financiranje nenujnih operacij. Morda bi se lahko izognili vsaj delu zapletov, če bi pacientu ob vpisu v čakalno knjigo pojasnili, da bo na sicer nenujni poseg čakal približno eno leto in da se lahko v primeru težav takoj oglasi pri specialistu. 3.3-9/2009

Natisni: