Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

O prijavi pobudnika na Odvetniško zbornico Slovenije ne more odločati kdor koli

Pobudnik je na Odvetniško zbornico Slovenije (OZS) naslovil pobudo za uvedbo disciplinskega postopka zoper odvetnika. Pobudniku je vršilka dolžnosti glavnega tajnika OZS odgovorila, da zbornica po pregledu zadeve meni, da odvetniku ni mogoče očitati kršitev pri opravljanju odvetniškega poklica. Odvetnik je v odgovoru OZS potrdil, da je bila v njegovi pisarni res storjena napaka pri vpisu sodbe. Čeprav je rok za pritožbo potekel v petek, je zaradi nepravilnega vpisa, da poteče v soboto, pritožbo vložil šele v ponedeljek. Sodišče je vloženo pritožbo zavrglo kot prepozno.

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je opravil poizvedbo na OZS in poudaril, da mora odvetnik vestno opravljati odvetniški poklic in je odgovoren za kršitve dolžnosti pri njegovem opravljanju. Opozorili smo, da je odvetnik v odgovoru OZS potrdil, da je bila pri njegovem delu storjena napaka. Zaradi tega je njegova stranka tudi izgubila pravico do pravnega sredstva, kar je njena ustavna pravica. Menili smo, da je v takšnem primeru očitno nevestnega opravljanja odvetniškega poklica nujno, da o prijavi nezadovoljne stranke odločajo disciplinski organi OZS, in ne vršilec dolžnosti glavnega tajnika, ki ni disciplinski organ OZS. Zato smo predlagali, naj se prijava pobudnika predloži disciplinskemu tožilcu OZS, ki naj o njegovi prijavi ob upoštevanju že pridobljenega pojasnila odvetnika odloči skladno s svojimi pooblastili. Menimo, da bi OZS morala tako ravnati v vseh primerih, ko so za obravnavo prijave pristojni disciplinski organi OZS.

OZS je Varuha obvestila, da je prijavo pobudnika odstopila disciplinskemu tožilcu, in zagotovila, da nas bo o odločitvi seznanila. 6.8-11/2008

Natisni: